תולדות עליית הנוער
אישים
מקומות
הוסף תוכן
צור קשר
חיפוש
מקומות >> כפר הנוער הדתי נוסד 1936

כפר הנוער הדתי נוסד 1936

כפר הנוער הדתי הנמצא באזור הצפון ליד כפר חסידים.
כפר הנוער הוקם בשנת 1936, כבר בתקופת הבראשית של עליית הנוער. לנוער הדתי נדרשו מקומות קליטה שומרי שבת וכשרות ותכנית לימודים המותאמת להם.

תאר זאת פנחס רוזנבליט (רוזן): "חשוב במיוחד לרכוש את היסודות העיקריים לידיעת היהדות להבנת המצוות ולהבנת מקורן. אולם המגמה העיקרית היא, ובה נבחנת הצלחת ההכשרה הזאת, שהנוער ירכוש לו את הגישה הנכונה ללימוד, כדי שיוכל להמשיך בלימודו בלא הדרכה, אף בתנאים של חיי הפועל. המטרה היא הכשרת חקלאי דתי בעל ערנות רוחנית, שרכש לו בסיס של ידיעות, היודע ללמוד בעצמו פרק בתנ"ך ובמשנה ואם אפשר גם בגמרא בהדרכת מורה, יודע לקרוא ספר רציני ולבקרו."

בעוד שבני הנוער שהוכשרו בגרמניה על ידי עליית הנוער לעלייה ארצה נקלטו בארץ על ידי הקיבוצים, הרי שלרשות נוער הדתי עמד רק קיבוץ דתי אחד: רודגס (לימים קבוצת יבנה) שלא יכול היה לעמוס על כתפיו את קליטת כל בני הנוער הדתיים. גרעין אישים דתיים יוצאי גרמניה, מראשי "המזרחי", התארגן כדי להקים מוסד חינוכי דתי. הנרייטה סאלד נתנה את מלוא תמיכתה לתכנית זאת. בניית הכפר עצמה נעשתה בידי בנאים ובעלי מלאכה מהקיבוץ והצוות החינוכי הורכב מחברי החב"ד.

כפר הנוער הדתי לא היה שייך באופן רשמי לתנועת "המזרחי" או ל"הפועל המזרחי", אולם הקו החינוכי של המוסד היה לפי העקרונות של תורה ועבודה. המגמה הראשית הייתה לחנך את הנוער העולה לחיי כפר, ובראש ובראשונה לשמש עתודה לקיבוץ הדתי. מנהלו הראשון ולמשך שנים רבות היה אויגן מיכאליס שעיצב את דמותו ואופיו של המקום.

כיום כפר הנוער הדתי מונה כ-350 תלמידים, מתוכם כ-50 בנות. התלמידים הם בכיתות ז'-י"ב ורובם עולים חדשים מאתיופיה מקצתם עולים מברית המועצות לשעבר וישראלים ותיקים. התלמידים מגיעים לכפר על ידי עליית הנוער. בנוסף ללימודים, התלמידים עוסקים בעבודות כפיים וחקלאות .

תמונות ומסמכים
הקלק על תמונה להגדלה 6
ארכיון כפר הנוער הדתי
ארכיון כפר הנוער הדתי
אוסף כפר הנוער הדתי
אוסף כפר הנוער הדתי
מתוך ספר עלית הנוער, עורכת: ברכה חבס, 1940
מתוך ספר עלית הנוער, עורכת: ברכה חבס, 1940
אוסף כפר הנוער הדתי
אוסף כפר הנוער הדתי
 
האתר הוקם בסיוע: ממשלת ישראל, ועידת התביעות, משפחת גרוסמן, טורנטו, אגודת ידידי משואה בקנדה, המגבית היהודית המאוחדת בקנדה,
מכון קרן קימת לישראל לחקר תולדות הציונות וההתיישבות, איגוד ניצולות השואה מונטריאול, משפחת אונגר, Foundation Summer Entraide

Signed by  CDTech
 
      
  מפת האתר | צור קשר